Global-Poż

systemy oddymiania Global-Poż
, ,

FLM-420-NAC-D Moduł LSN do podłączania sygnalizatorów konwencjonalnych, BOSCH

708,00  netto

FLM-420-NAC-D jest modułem interfejsu urządzeń sygnalizacyjnych, który pozwala na monitorowanie i uaktywnianie grup urządzeń sygnalizacyjnych (NAC = Notification Appliance Circuit – Obwód urządzenia powiadamiającego) w lokalnej sieci bezpieczeństwa LSN. Każdy interfejs gwarantuje dostęp do jednej monitorowanej linii. W efekcie jedna linia urządzeń sygnalizacyjnych może być dołączona do central sygnalizacji pożaru LSN.

 

Produkt dostępny na zamówienie

Zapytaj o produkt

MODUŁ INTERFEJSU SYGNALIZATORÓW FLM-420-NAC-D

FLM-420-NAC-D jest modułem interfejsu urządzeń sygnalizacyjnych, który pozwala na monitorowanie i uaktywnianie grup urządzeń sygnalizacyjnych (NAC = Notification Appliance Circuit – Obwód urządzenia powiadamiającego) w lokalnej sieci bezpieczeństwa LSN. Każdy interfejs gwarantuje dostęp do jednej monitorowanej linii. W efekcie jedna linia urządzeń sygnalizacyjnych może być dołączona do central sygnalizacji pożaru LSN.

 

Istnieje możliwość dołączenia:

 •  Sygnalizatorów akustycznych
 •  Sygnalizatorów optycznych
 •  Syren

WŁAŚCIWOŚCI FLM-420-NAC-D

Kluczowe cechy modułu

 • Przełączniki obrotowe do automatycznego lub ręcznego ustawiania adresu
 • Sterowanie linią urządzeń sygnalizacyjnych poprzez odwrócenie polaryzacji
 • Synchronizowane uaktywnienie wszystkich urządzeń sygnalizacyjnych dołączonych do modułu LSN za pośrednictwem modułów interfejsu urządzeń sygnalizacyjnych LSN‑420‑NAC
 • 10 rodzajów sygnałów wyjściowych wybieranych za pośrednictwem sieci LSN
 • Zachowanie funkcji pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom zwarć
 • Możliwość instalacji na szynie DIN z adapterem

Funkcje modułu

Funkcje modułu interfejsu urządzeń sygnalizacyjnych:

 • Uaktywnienie urządzenia sygnalizacyjnego w przypadku alarmu
 • Monitorowanie linii urządzeń sygnalizacyjnych
 • Monitorowanie zewnętrznego zasilanie
 • Wyświetlanie stanu przy pomocy diod LED

Po uaktywnieniu, urządzenia sygnalizacyjne dołączone do stref FLM‑420‑NAC są synchronizowane poprzez moduł LSN, do którego są dołączone. Sterowanie linią urządzenia sygnalizacyjnego (NAC = Notification Appliance Circuit – Obwód urządzenia powiadamiającego) jest realizowane przez odwrócenie polaryzacji. Stan strefy NAC jest sygnalizowany czerwoną i zieloną diodą LED.

Przełączniki obrotowe

Przełącznik obrotowy w module interfejsu może być użyty do wyboru pomiędzy adresowaniem automatycznym i ręcznym z lub bez automatycznego wykrywania.

Funkcje LSN

Wbudowane izolatory zapewniają utrzymanie funkcji w przypadku zwarcia lub przerwania linii w pętli LSN. Informacja o nieprawidłowości jest przesyłana do centrali sygnalizacji pożaru.

Scroll to Top