Global-Poż

systemy oddymiania Global-Poż
, ,

FLM-420/4-CON-S Moduł linii konwencjonalnych, BOSCH

658,00  netto

FLM-420/4-CON-S jest modułem, który umożliwia dołączenie konwencjonalnych czujek do centrali sygnalizacji pożaru LSN za pośrednictwem 4-żyłowej sieci z zasilaniem (sieć LSN z zewnętrznym zasilaniem). Moduły serii 420 zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem pracy w lokalnej sieci bezpieczeństwa w wersji „LSN improved” i zapewniają większą funkcjonalność. W trybie „classic”, wybieranym za pomocą wbudowanych przełączników obrotowych, moduły mogą być dołączone do wszystkich central sygnalizacji pożaru „LSN classic”.

 

Produkt dostępny na zamówienie

Zapytaj o produkt

MODUŁ LINII KONWENCJONALNYCH BOSCH FLM-420/4-CON-S

FLM-420/4-CON-S jest modułem, który umożliwia dołączenie konwencjonalnych czujek do centrali sygnalizacji pożaru LSN za pośrednictwem 4-żyłowej sieci z zasilaniem (sieć LSN z zewnętrznym zasilaniem). Moduły serii 420 zostały zaprojektowane specjalnie pod kątem pracy w lokalnej sieci bezpieczeństwa w wersji „LSN improved” i zapewniają większą funkcjonalność. W trybie „classic”, wybieranym za pomocą wbudowanych przełączników obrotowych, moduły mogą być dołączone do wszystkich central sygnalizacji pożaru „LSN classic”.

WŁAŚCIWOŚCI FLM-420/4-CON-S

Kluczowe cechy modułu

  • Współpracuje z szeroką gamą czujek konwencjonalnych
  • Monitorowanie linii głównych pod kątem alarmu, zwarcia lub przerwania żył
  • Konwencjonalne czujki mogą być połączone w dwóch odgałęzieniach lub jednej pętli
  • Programowanie indywidualnych parametrów czujek w każdym odgałęzieniu
  • Zachowanie funkcji pętli LSN w przypadku przerwania kabla lub zwarcia dzięki dwóm wbudowanym izolatorom zwarć
  • Montaż natynkowy z obudową

Funkcje linii konwencjonalnych

Parametry poszczególnych czujek mogą być programowane dla każdego odgałęzienia. W zakresie jednego odgałęzienia lub pętli parametry czujki muszą być spójne. W każdym module może być wybrana tylko jedna rezystancja EOL.

Napięcie czujki AUX (podawane do czujek 4-żyłowych) może być indywidualnie włączane lub wyłączane dla każdej linii. W konfiguracjach z jednym odgałęzieniem lub jedną pętlą, dwa wyjścia AUX o obciążalności maks. 200 mA mogą być połączone równolegle. Jeśli linia posiada dołączone tylko czujki 2-żyłowe, wyjście AUX tej linii może być połączone równolegle z wyjściem AUX drugiej linii (z czujkami 4-żyłowymi). W tym przypadku oba wyjścia AUX są jednocześnie resetowane równolegle. Jeśli obie linie mają dołączone tylko czujki 2-żyłowe, oba wyjścia AUX są wyłączone.

Linie czujek posiadają zabezpieczenie przeciwzwarciowe. W przypadku zwarcia na linii, do centrali przesyłana jest informacja o nieprawidłowości. W przypadku przerwy na linii w pętli, pętla jest dzielona na 2 odgałęzienia w celu utrzymania funkcjonalności wszystkich czujek. System wykrywa usunięcie czujki i przesyła informację o nieprawidłowości do centrali. Centrala wykrywa połączenie z uziemieniem każdej linii.

Funkcje LSN

Wbudowane izolatory zapewniają utrzymanie funkcji w przypadku zwarcia lub przerwania linii w pętli LSN. Informacja o nieprawidłowości jest przesyłana do centrali sygnalizacji pożaru.

Funkcje modułu

Dioda LED na urządzeniu migająca na czerwono oznacza alarm jednej lub obu linii głównych. Możliwe jest również wyświetlanie bieżących wartości i innych parametrów.

Przełączniki adresu

Przełączniki obrotowe wbudowane w moduł mogą służyć do wyboru adresowania ręcznego lub automatycznego z lub bez automatycznego wykrywania.

Scroll to Top