System sygnalizacji pożarowej

System sygnalizacji pożarowej ma za zadanie samoczynnie wykryć pożar na samym początku jego stadium i wykonać ciąg odpowiednich algorytmów zgodnie z przewidzianym scenariuszem pożarowym. Najczęściej jest to powiadomienie o alarmie najbliższej jednostki Straży Pożarne, sterowanie innymi systemami jak systemem oddymiania, systemem zamknięć ogniowych, dźwiękowym systemem ostrzegawczym itp. Prawidłowo dobrany, zaprojektowany i wykonany system gwarantuje nam skuteczną ochronę zarówno życia ludzkiego jak i mienia.

System sygnalizacji pożarowej składa się z kilku podstawowych elementów jak centralki sterującej, czujek rozmieszczonych na całym obiekcie reagujących na obecność dymu, temperatury lub płomienia, przycisków alarmowych, sygnalizatorów akustycznych lub akustyczno – optycznych, modułów wykonawczych.

Nowoczesne systemy po prawidłowym uruchomieniu dokładnie wskazują miejsce wykrycia pożaru po przez informację na ekranie centrali, wydruk papierowy z opisem lokalizacji wzbudzonego urządzenia lub też miejsce to jest wskazane na wizualizacji komputerowej jeśli system zostanie doposażony o taka opcję.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu dobrania najlepszego rozwiązania!!

Dobierzemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie z wykorzystaniem urządzeń sygnalizacji pożarowej tak, aby oferowane rozwiązanie było najkorzystniejsze zarówno pod względem ekonomicznym jak i technicznym.

UWAGA: W naszej ofercie znajdują się również wszystkie niezbędne urządzenia systemu sygnalizacji pożarowej tj:

centrale sterujące,

przyciski alarmowe,

czujniki

sygnalizatory akustyczne i optyczno-akutyczne,

moduły wykonawcze

puszki instalacyjne ppoż

 

BARDZO KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

Podstawowe urządzenia elektryczne posiadamy na magazynie