Systemy odcięć ogniowych

System zamknięć ogniowych to bardzo istotny i ważny element ochrony pożarowej każdego budynku. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany skutecznie chroni zarówno życie ludzkie jak i mienie przed zagrożeniami związanymi z powstaniem pożaru. Opisany system steruje drzwiami i bramami przeciwpożarowymi które pozwolą na odseparowanie od siebie stref pożarowych bez konieczności ciągłego otwierania utrudniającego swobodne przemieszczanie się zarówno osób jak i towarów.

Na system odcięć ogniowych składa się centralka sterująca, czujki dymu, przyciski alarmowe, sygnalizator akustyczny oraz zestaw elektrotrzymaczy przytrzymujących drzwi i bramy ppoż. Taki zestaw zapewnia nam bezpieczeństwo i skuteczną ochronę przeciwpożarową oraz jednocześnie komfortowe przemieszczanie się po budynku ponieważ drzwi (bramy) są w sposób ciągły otwarte. W przypadku alarmu następuje odcięcie zasilania do elektrotrzymaczy a wyposażone w samozamykacze drzwi automatycznie się zamykają. Dzięki temu stają się bariera utrudniającą rozprzestrzenianie się ognia i dymu do kolejnych stref pożarowych obiektu.

Bardzo istotnym elementem całego systemu jest elektrotrzymacz który należy dobrać odpowiednio tak, aby pewnie i mocno trzymał drzwi, bramy. Dzięki bardzo szerokiej gamie produktów w naszym asortymencie możemy zaproponować urządzenia do każdego rozwiązania.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu dobrania najlepszego rozwiązania!!

Dobierzemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie z wykorzystaniem urządzeń zamknięć ogniowych tak, aby oferowane rozwiązanie było najkorzystniejsze zarówno pod względem ekonomicznym jak i technicznym.

UWAGA: W naszej ofercie znajdują się również wszystkie niezbędne urządzenia systemu zamknięć ogniowych tj:

– centrale sterujące

służą do sterowania zasilaniem blokad drzwi, bram przeciwpożarowych oraz przegród w systemach ochrony PPOŻ. Ponadto centrale zasilają napięciem stałym 24V urządzenia wykonawcze (elektromagnesy, elektrozaczepy) do utrzymywanie skrzydeł bram i drzwi w pozycji zamkniętej lub otwartej. System steruje też zaworami elektromagnetycznymi w instalacjach dystrybuujących niebezpieczne substancje chemiczne.

– przyciski alarmowe

oferujemy szeroki wybór ręcznych przycisków do załączania alarmu. Dostęp do przycisku poprzez stłuczenie szybki w obudowie. W ofercie również przyciski oddymiania. Wciśnięcie przycisku alarmowego jednocześnie powoduje otwarcie przez centralę sterującą wyciągów dymu. Produkty posiadają certyfikaty zgodności i świadectwa dopuszczeni CNBOP.

– czujniki dymu

polecamy wysokiej klasy optyczno-temperaturowe czujniki dymu o niezawodnej skuteczności rozpoznawania zagrożenia pożarowego. Czujniki mogą być stosowane w każdym konwencjonalnym systemie ochrony przeciwpożarowej. Przeznaczone do pracy w pomieszczeniach, w których normalnie nie występuje dym ani intensywny kurz. Urządzenie rozpoznaje zagrożenie na podstawie detekcji światła odbijającego się od cząstek dymu.

– sygnalizatory akustyczne i optyczno-akutyczne

w naszej firmie dostępne są nowoczesne systemy ostrzegania dźwiękowego. Urządzenia akustyczne generują komunikaty słowne naprzemiennie z alarmem akustycznym w celu zasygnalizowania pożaru. Urządzenia optyczno-akustyczne natomiast, sygnalizują zagrożenie na przemian sygnałem akustycznym i światłem ostrzegawczym. Oferujemy systemy do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego.

– elektrotrzymacze ścienne, podłogowe i uniwersalne

elektrotrzymacze to nieodzowny element systemów odcięć ogniowych. Znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie podczas pożaru ma nastąpić oddzielenie stref pożarowych. Na co dzień utrzymują skrzydła drzwiowe otwarte dla swobodnej komunikacji w budynku. W momencie zagrożenia zamykają przejścia, zapobiegając rozprzestrzenianiu się ognia.

puszki instalacyjne ppoż

polecamy szeroki wybór puszek instalacyjnych PPOŻ do łączenia urządzeń przeciwpożarowych w systemach instalacji kablowych, w których wymagane jest zapewnienie ciągłości zasilania oraz przesyłania sygnału w trakcie trwania pożaru. Puszki instalacyjne znajdują zastosowanie m.in. w zasilaniu wentylatorów, systemów oddymiających, central sterujących itp.

BARDZO KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

Podstawowe urządzenia elektryczne posiadamy na magazynie