Oddymianie szybów windowych

SYSTEMY ODDYMIANIA SZYBÓW WINDOWYCH

ZASTOSOWANIE:

Micra 25 jest przeznaczona do bardzo wczesnej jaki i standardowej – zasysającej detekcji dymu. Szeroki zakres czułości w klasach A, B i C. Stosowane w: szybach windowych, pomieszczeniach przetwarzania danych, pomieszczeniach klimatyzatorów, magazynach wysokiego składowania, pomieszczeniach technicznych, obiektach przemysłowych, celach więziennych, centralach telefonicznych, zabytkach, pomieszczeniach z silnikami, magazynach głębokiego mrożenia

Główne parametry użytkowe:
●● duży zakres czułości umożliwiający niezawodne wykrywanie dymu w wybranej
fazie rozwoju dzięki głowicy laserowej
●● niewielkie rozmiary, bardzo prosta instalacja i uruchomienie. Wewnętrzny,
dwustopniowy, monitorowany filtr cząstek trwałych
●● jedna rura próbkująca o maksymalnej długości 50 metrów z dedykowanym
czujnikiem przepływu

●● unikalny system sztucznej inteligencji ClassiFire 3D® gwarantujący stałą czułość nawet przy dużych zmianach zadymienia tła
●● (LDD – Laser Dust Discrimination) oprogramowanie minimalizujące ilość fałszywych alarmów nawet w środowisku silnie zapylonym
●● kompatybilność ze wszystkimi systemami punktowej detekcji dymu

Dane techniczne:
●● Napięcie zasilania: 21,6 – 26,4 VDC
●● Wymiary: 140 (szerokość) x 200 (wysokość) x 85 (głębokość) (mm)
●● Masa: 1,85 kg
●● Temperatura pracy: od -10 do + 60 °C
●● Wilgotność względna: 0-90% bez kondensacji pary wodnej
●● Czułość : 25% – 0,0015% (zadym/m)
●● Zasada detekcji: Rozproszona wiązka laserowa
●● Zakres czułości cząstek: od 0,003 do 10 mikronów
●● Pobór prądu: 250 mA
●● Wartość znamionowa styku przekaźnika: 10 VA (410 mA @ 24 VDC)
●● Maksymalna długość rury próbkującej: 50
●● Ilość rur próbkujących: 1
●● Wewnętrzna średnica rury próbkującej: 15-25 mm
●● Zewnętrzna średnica rury próbkującej: 26,0 – 26,5 mm bez adaptera – 25 z adapterem
●● Poziomy alarmów: standard – alarm + awaria; opcjonalnie – 4 alarmy + awaria
●● Odstęp między przeglądami serwisowymi dla głowicy detekcyjnej: ponad 8 lat
●● Trwałość filtra: około 2-3 lata w zależności od środowiska
●● Stopień ochrony: IP50
●● Programowanie: PC przez RS232/RS485 lub moduł sterowania programem Remote 3 lub SenseNET
●● Sieć: RS 485