Global-Poż

systemy oddymiania Global-Poż

ASD 531 Czujka zasysająca

4 133,00  netto

Produkt dostępny na zamówienie

Kategoria:
Zapytaj o produkt

Zasysająca czujka dymu ASD 531 pobiera w sposób ciągły próbki powietrza z obszaru monitorowanego za pośrednictwem
układu przewodów zasysających i dostarcza je do czujnika dymu. Dzięki zastosowaniu tej metody wykrywania i znakomitemu
działaniu produktu w trudnych warunkach otoczenia, zasysająca czujka dymu ASD 531 jest używana wszędzie tam, gdzie
można spodziewać się problemów ze względu na słaby dostęp do monitorowanych obszarów lub utajone zmienne czynniki
powodujące zakłócenia podczas pracy, w taki sposób że uzyskanie optymalnej ochrony nie może zostać zagwarantowane
przy użyciu konwencjonalnych czujek punktowych.
W przeciwieństwie do czujek punktowych, ASD 531 wyposażono w rozszerzony zakres czułości alarmu i dodatkowe trzy
poziomy sygnału wstępnego.

Nadzór nad pomieszczeniami:
pomieszczenia używane do przetwarzania danych, pomieszczenia o szczególnym stopniu czystości, magazyny, podłogi
podniesione, ochrona dóbr kultury, stacje transformatorowe, cele więzienne itd.
• Monitorowanie urządzeń:
Systemy komputerowe, rozdzielnice energii elektrycznej, szafy sterownicze itd.
ASD 531 można stosować również w miejscach, w których zazwyczaj są używane konwencjonalne czujki punktowe.
W poszczególnych przypadkach należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów i postanowień.
Charakterystyka reakcji ASD 531 została przetestowana zgodnie z normą EN 54-20, klasa A, B i C.
ASD 531 można podłączać za pośrednictwem styków przekaźnika alarmu i usterki do wszystkich popularnych systemów
sygnalizacji pożarowej, praktycznie bez ograniczeń.

Scroll to Top