Systemy oddymiania

STEROWANIE ELEKTRYCZNE:

Elektryczne systemy oddymiania składają się z kilku urządzeń wzajemnie ze sobą współpracujących, które w momencie pożaru umożliwiają otwarcie klap oddymiających.

Uruchomienie układu napędowego może następować w dwojaki sposób:

 • automatycznie – po zadziałaniu urządzenia wyzwalającego (czujki dymu),
 • ręcznie – poprzez naciśnięcie ręcznego przycisku oddymiania (ROP).

Głównym urządzeniem elektrycznego systemu oddymiania jest bezobsługowa centrala sterująca, zasilana napięciem 230V AC, wyposażona w zasilacz na 24V DC oraz komplet akumulatorów, które podtrzymują pracę systemu w razie zaniku prądu sieciowego przez 72h. Centrala sterująca kieruje siłownikiem elektrycznym, który to bezpośrednio otwiera lub zamyka klapę oddymiającą.

Elektryczne systemy oddymiania posiadają ważną zaletę – istnieje w ich przypadku możliwość zastosowania tego samego siłownika do funkcji oddymiania i wentylacji.

STEROWANIE PNEUMATYCZNE:

Przy zastosowaniu sterowania pneumatycznego uruchomienie pracy siłownika pneumatycznego następuje:

 • automatycznie, przez zadziałanie urządzenia wyzwalającego ( tzw. termowyzwalacza), skalibrowanego na temperaturę 68°C lub 93°C.
 • ręcznie, przy użyciu skrzynki alarmowej z butlami CO. W tym przypadku połączenie klap oddymiających ze skrzynkami alarmowymi wykonane jest przy pomocy rurek miedzianych o średnicy 6 mm.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu
celem doboru systemu oddymiania!!

Dobierzemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie z wykorzystaniem Klap Oddymiających o odpowiednim wymiarze, sposobie montażu jak również powierzchni czynnej tak, aby oferowane rozwiązanie było najkorzystniejsze zarówno pod względem ekonomicznym jak i technicznym.

 

UWAGA: W naszej ofercie znajdują się również wszystkie niezbędne urządzenia, z których składają się systemy oddymiania, tj:

 • centrale sterujące,
 • przyciski oddymiania,
 • czujniki dymu,
 • sygnalizatory akustyczne i optyczno-akutyczne,
 • napędy elektryczne do oddymiania i napowietrzania,
 • okna i drzwi napowietrzające,
 • świetliki, klapy wentylacyjne, wyłazy dachowe również przeciwpożarowe EI30 i EI60.

 

BARDZO KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

Podstawowe urządzenia elektryczne posiadamy na magazynie