Global-Poż

systemy oddymiania Global-Poż
,

FDCIO221 Moduł wejścia/wyjścia

230,00  netto

Do podłączenia 1 bezpotencjałowego styku przełącznego dla np. sterowania drzwi lub wentylacji kontrolnych lub do uruchomienia alarmu (np. z tryskaczy). Dla zdecentralizowanego sterowania drzwi pożarowych, wentylacji i klimatyzacji.

Produkt dostępny na zamówienie

Zapytaj o produkt

Do podłączenia 1 bezpotencjałowego styku przełącznego dla np. sterowania drzwi lub wentylacji kontrolnych lub do uruchomienia alarmu (np. z tryskaczy). Dla zdecentralizowanego sterowania drzwi pożarowych, wentylacji i klimatyzacji.
1 wejście dla styku bezpotencjałowego. Linia wejściowa jest monitorowana na rozwarcie i zwarcie linii (rezystory parametryzujące). Wejście może być skonfigurowane za pośrednictwem centrali sygnalizacji pożarowej jako komunikat techniczny lub alarm. 1 konfigurowalne wyjście jako bezpotencjałowy styk przekaźnika (30 VAC / VDC, 2 A) lub jako linia nadzorowana (30 VDC, 2 A).
Wskaźnik stanu modułu poprzez diodę LED. Zasilanie z pętli FDnet / C-NET gdy wyjście pracuje jako bezpotencjałowe. Linia nadzorowana wymaga dodatkowego zewnętrznego zasilania 24 VDC.
Moduł wejścia / wyjścia zawiera 3 rezystory i 2 stopy montażowe dla szyny U typ TS35.

Scroll to Top