Global-Poż

systemy oddymiania Global-Poż
, , ,

SmartLetUSee/LCD/lite Panel wyniesiony dla central konwencjonalnych Inim

887,00  netto

SmartLetUSee/LCD/lite – jest wyposażone w wyświetlacz LCD, diody sygnalizacyjne oraz klawiaturę z przyciskami wyświetlaczy, może współpracować z centralami sygnalizacji pożaru INIM

Produkt dostępny na zamówienie

Zapytaj o produkt

SmartLetUSee/LCD/lite – jest wyposażone w wyświetlacz LCD, diody sygnalizacyjne oraz klawiaturę z przyciskami wyświetlaczy, może współpracować z centralami sygnalizacji pożaru INIM:

– model SmartLetUsee/LCD-Lite – • SmartLight, • SmartLine.

W połączeniu z centralną SmartLoop powiela wszystkie funkcje panelu przedniego, umożliwia także operacje programowania i testowania.

W połączeniu z centralami SmartLight lub SmartLine wyświetla aktywnych zdarzenia i pozwala na realizację wybranych operacji dozwolonych z drugiego poziomu dostępu (reset, wyciszanie itp..).

Urządzenia umieszcza się w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie możliwości sterowania i dostępu do wyświetlanych komunikatów centrali ppoż, ogólnie w dowolnym punkcie dostępu do budynku chronionego przez system ppoż. Połączenie centrali z urządzeniem odbywa się za pomocą kabla 4-żyłowego kabla ekranowanego, który zapewnia ponadto doprowadzenie zasilania 24VDC, maksymalna długość tego przewodu wynosi 1000m.

 

WARUNKI TECHNICZNE ZASTOSOWANIA WYROBU

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych o małym zapyleniu w zakresie temperatur od -5°C do +40°C i wilgotności powietrza do 80 % przy +40°C. Elementy urządzenia wrażliwe są na ciepło. Maksymalna temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których pracuje urządzenie nie powinna przekraczać +40°C . Przyłącze urządzenia do centrali sygnalizacji pożarowej powinno być wykonane przewodami o wymaganej odporności na oddziaływanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczone przy przejściach przez granice stref pożarowych. Należy zachować wymagane odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji elektroenergetycznej oraz odgromowej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań.

Scroll to Top