Global-Poż

systemy oddymiania Global-Poż
, ,

FAP-425-O-R Adresowalna optyczna czujka pożarowa

244,00  netto

FAP-425-O-R to adresowalna, analogowa czujka przeciwpożarowa z pojedynczym detektorem optycznym z ręcznym i automatycznym ustawianiem adresów. Należy do serii AVENAR detector 4000, którą cechuje skuteczność i szybkość wykrywania pożaru dzięki technologii inteligentnego przetwarzania sygnałów ISP.

Produkt dostępny na zamówienie

Zapytaj o produkt

OPTYCZNA CZUJKA POŻAROWA Z PRZEŁĄCZNIKAMI BOSCH FAP-425-O-R

FAP-425-O-R to adresowalna, analogowa czujka przeciwpożarowa z pojedynczym detektorem optycznym z ręcznym i automatycznym ustawianiem adresów. Należy do serii AVENAR detector 4000, którą cechuje skuteczność i szybkość wykrywania pożaru dzięki technologii inteligentnego przetwarzania sygnałów ISP.

WŁAŚCIWOŚCI FAP-425-O-R

Detekcja optyczna

FAP-425-O-R to detektor optyczny, który działa w oparciu o pomiar rozproszenia światła. Do komory pomiarowej wysyłane jest przez diodę LED światło, które zostaje absorbowane przez układ optyczny. W momencie zaistnienia pożaru, dym który się unosi dostaje się do komory pomiarowej i powoduje jego rozproszenie, a ilość światła w efekcie trafiająca do fotodiody jest przekształcana na odpowiedni sygnał elektryczny.

 

Sygnalizacja alarmu

Detektory pożarowe BOSCH cechuje czerwona migająca dioda LED, która jest widoczna w całym zakresie 360° i wskazuje wyzwolenie alarmu. Ponadto istnieje możliwość podłączenia czujki do wyniesionego wskaźnika zadziałania.

 

Technologia detekcji i przetwarzanie sygnału

Detektory AVENAR 4000 można konfigurować ręcznie lub przy użyciu timera za pośrednictwem sieci LSN. Wszystkie sygnały są stale analizowane przez wewnętrzne układy elektroniczne ISP (inteligentne przetwarzanie sygnałów – ang. Intelligent Signal Processing) i łączone przez wbudowany mikroprocesor. Po wzajemnym skojarzeniu detektorów możliwe jest zachowanie odporności na fałszywe alarmy pomimo oddziaływania na czujkę światła, dymu, pary lub kurzu.

Automatyczne wyzwolenie alarmu następuje tylko wtedy, gdy kombinacja sygnałów odpowiada charakterystyce zaprogramowanej w danym układzie zastosowań. Pozwala to na niwelowanie fałszywych alarmów. Ponadto, celem uzyskania jeszcze większej niezawodności każdego z detektorów, analizowany jest również czas sygnałów pożaru oraz sygnałów usterek.

 

Czujka w sieci LSN improved

Detektory pożarowe BOSCH AVENAR 4000 wykazują wszystkie cechy technologii LSN improved, wśród których wyróżniamy:

 • elastyczne struktury sieciowe, w tym T-tapping bez użycia dodatkowych elementów (uwaga! T-tapping nie jest możliwy dla czujek bez przełączników obrotowych umożliwiających adresowanie ręczne),
 • do 254 elementów sieci LSN improved w każdej pętli lub odgałęzieniu,
 • automatyczne lub ręczne adresowanie czujek, z automatycznym wykrywaniem lub bez niego,
 • zasilanie dołączonych elementów przez szynę LSN,
 • możliwość stosowania nieekranowanych kabli sygnalizacji pożarowej, maksymalna długość kabla 3000 m (przy LSN 1500 A)
 • zgodność wsteczna z już istniejącymi systemami sieci LSN i centralami sygnalizacji pożaru,
 • monitorowanie zakłóceń elektromagnetycznych w środowisku metodą szybkiej analizy RCA (wartości EMC są wyświetlane na centrali).

 

Ponadto z wykorzystaniem oprogramowania centrali można zmienić charakterystykę wykrywania, w zależności od monitorowanego pomieszczenia. Każda skonfigurowana czujka może dostarczać dane takie jak:

 • Numer seryjny
 • Poziom zabrudzenia elementów optycznych
 • Czas pracy
 • Bieżące wartości analogowe
  – Wartości systemu optycznego: bieżąca zmierzona wartość detektora rozproszenia światła, zakres pomiaru jest liniowy i wskazuje stopień zabrudzenia, od lekkiego do dużego.
  – Zabrudzenie: wartość pokazuje wzrost bieżącej wartości zabrudzenia w stosunku do sytuacji wyjściowej.
  – Wartość CO: bieżąca zmierzona wartość (maks. 550).

 

AVENAR detector 4000 posiada funkcję automonitorowania, w efekcie czego centrala sygnalizacji pożaru może wyświetlać następujące błędy:

 • Informacje o awarii w przypadku awarii układu elektronicznego czujki
 • Poziom zabrudzenia podczas pracy (tryb ciągły)
 • Informacje o usterce w przypadku wykrycia znacznego zabrudzenia (zamiast wyzwolenia fałszywego alarmu)

 

W sytuacji przerwania żyły kabla lub zwarcia wbudowane izolatory zwarć gwarantują bezpieczeństwo działania pętli LSN. Po wystąpieniu alarmu do centrali sygnalizacji pożaru przesyłane są dane identyfikacyjne poszczególnych czujek.

 


ZASTOSOWANIE

Czujnik pożarowy FAP-425-O-R to urządzenie zaprojektowane z myślą o systemach sygnalizacji pożarowej bazujących na centralach SSP FPA-5000 i FPA-1200 BOSCH.

Dzięki możliwości malowania pokrywy i podstawy produkt może być dopasowany do kolorystyki otoczenia.

Scroll to Top