Global-Poż

systemy oddymiania Global-Poż
, , ,

SmartLetUSee/LCD Terminal wyniesiony

1 690,00  netto

Terminal wyniesiony SmartLetUSee/LCD powiela wszystkie dane centrali i pozwala użytkownikom na dostęp i kontrolowanie systemu zgodnie z ich poziomami dostępu. Wyposażony jest w klawiaturę, wyświetlacz i klawisze szybkiego dostępu. Idealnie nadaje się do montażu w odległych miejscach, w których to informacje o stanie systemu i jego ręczne sterowanie są wymagane.

Produkt dostępny na zamówienie

Zapytaj o produkt

Terminal wyniesiony SmartLetUSee/LCD powiela wszystkie dane centrali i pozwala użytkownikom na dostęp i kontrolowanie systemu zgodnie z ich poziomami dostępu. Wyposażony jest w klawiaturę, wyświetlacz i klawisze szybkiego dostępu. Idealnie nadaje się do montażu w odległych miejscach, w których to informacje o stanie systemu i jego ręczne sterowanie są wymagane. Do szyny RS485, która znajduje się w centrali, można dołączyć do 4 terminali wyniesionych, które mogą znajdować się do 1000m od centrali. Terminal posiada Świadectwo Dopuszczenia CNBOP.

SmartLetUSee/LCD – jest wyposażone w wyświetlacz LCD, diody sygnalizacyjne oraz klawiaturę z przyciskami wyświetlaczy, może współpracować z centralami sygnalizacji pożaru INIM:

– model SmartLetUsee/LCD –  • SmartLoop, • SmartLight, • SmartLine;

– model SmartLetUsee/LCD-Lite – • SmartLight, • SmartLine.

W połączeniu z centralną SmartLoop powiela wszystkie funkcje panelu przedniego, umożliwia także operacje programowania i testowania.

W połączeniu z centralami SmartLight lub SmartLine wyświetla aktywnych zdarzenia i pozwala na realizację wybranych operacji dozwolonych z drugiego poziomu dostępu (reset, wyciszanie itp..).

Urządzenia umieszcza się w miejscach, gdzie konieczne jest zapewnienie możliwości sterowania i dostępu do wyświetlanych komunikatów centrali ppoż, ogólnie w dowolnym punkcie dostępu do budynku chronionego przez system ppoż. Połączenie centrali z urządzeniem odbywa się za pomocą kabla 4-żyłowego kabla ekranowanego, który zapewnia ponadto doprowadzenie zasilania 24VDC, maksymalna długość tego przewodu wynosi 1000m.

 

WARUNKI TECHNICZNE ZASTOSOWANIA WYROBU

Urządzenie przeznaczone jest do użytku w pomieszczeniach zamkniętych o małym zapyleniu w zakresie temperatur od -5°C do +40°C i wilgotności powietrza do 80 % przy +40°C. Elementy urządzenia wrażliwe są na ciepło. Maksymalna temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których pracuje urządzenie nie powinna przekraczać +40°C . Przyłącze urządzenia do centrali sygnalizacji pożarowej powinno być wykonane przewodami o wymaganej odporności na oddziaływanie ognia oraz odpowiednio zabezpieczone przy przejściach przez granice stref pożarowych. Należy zachować wymagane odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji elektroenergetycznej oraz odgromowej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań.

Scroll to Top