Nowość w naszej ofercie!!! SmartCell

Nowość w naszej ofercie!!!
SMARTCELL
 
 
SmartCell to w pełni bezprzewodowy, kompletny system wykrywania i sygnalizacji pożaru, chroniący życie i mienie. System pozwala na podział na strefy oraz na podłączanie urządzeń informacyjnych, ma duże możliwości konfiguracji indywidualnej. Jedna centralka SmartCell może współpracować z 64 bezprzewodowymi urządzeniami obiektowymi, w tym 32 pożarowymi oraz 32 informacyjnymi. Łączność miedzy centralką a urządzeniami obiektowymi jest dwukierunkowa i odbywa się w paśmie 868 MHz, dopuszczonym w Europie do tego typu zastosowań. Przewaga SmartCell nad tradycyjnymi systemami wykrywania pożaru to przede wszystkim szybka instalacja i uruchomienie u klienta (w 1 dzień), brak uciążliwości związanych z kuciem, bruzdowaniem, prowadzeniem kabli, następnie wykończeniem i malowaniem. System SmartCell może być instalowany bez przerywania działalności obiektu! SmartCell jest idealny dla małych i średnich instalacji.