Projekty i Opracowania

Wykonujemy projekty:

 • systemów oddymiania
 • systemów sygnalizacji pożaru
 • hydrantów
 • oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
 • głównych wyłączników prądu
 • CCTV
 • aspiracyjnej detekcji dymu (zasysanie)

Wykonujemy Opracowania:

 • instrukcji bezpieczeństwa pożarowego
 • oceny zagrożeń wybuchem
 • planów ewakuacji
 • planów rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego
 • ekspertyz pożarowych
 • scenariuszy pożarowych

Projekty i Opracowania

Wykonujemy:

 • Projekty z zakresu systemów i instalacji ppoż
 • Projekty z zakresu instalacji niskoprądowych
 • Opracowania dokumentacji z zakresu ppoż

Oferujemy również wsparcie merytoryczne i materiałowe  dla klientów wykonujących projekty w oparciu o oferowane przez nas urządzenia.

Szczegółową ofertę znajdziesz tutaj

Kontakt:

Marcin Chrząstek
tel. 666-302-840
marcin@global-poz.pl