Przyciski oddymiania

Przycisk oddymiania RPO-02

rop

Zastosowanie:
Przycisk RPO-02 przeznaczony jest do ręcznego załączania alarmu.

Zbicie szybki oraz wciśnięcie przycisku „URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez centralę wyciągów dymu. Wewnątrz wyłącznika oddymiania znajdują się trzy diody, które wskazują następujące stany systemu oddymiania: uszkodzenie, dozór, uruchomienie.

Dane techniczne:
-napięcie robocze, prąd, moc: 24VDC ±20%, 20mA, 0,5W
-wymiary: 120x120x50 mm
-typ przycisku: B, rodzaj : I, klasa klimatyczna: I
-obudowa: natynkowa, kolor pomarańczowy RAL 2011
-stopień ochrony obudowy: IP 42
-sygnalizacja: diodowa i akustyczna
-masa przycisku: 0,245 kg
-aprobata techniczna, certyfikat zgodności, świadectwo dopuszczenia CNBOP