Centralki

 Centrala oddymiania AFG – 2004

 

 

Zastosowanie:
Centrala sterująca typ AFG-2004, jest podstawowym, autonomicznym elementem składowym systemu oddymiania i przewietrzania. Centrala steruje i dostarcza energię elektryczną 24VDC do:
– napędów klap i okien oddymiających (wyciągów dymu)
– zatrzasków elektromagnetycznych (elektrowyzwalaczy) klap pneumatycznych lub klap wentylacji PPOŻ wyposażonych w elektrowyzwalacz
– siłowników klap wentylacji PPOŻ np.: Belimo
– napędów drzwi napowietrzających
– napędów kurtyn dymowych
– styczników wentylatorów napowietrzających i oddymiających

Centrala realizuje funkcje: oddymiania PPOŻ, przewietrzania, zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem. Funkcja oddymiania PPOŻ realizowana jest w przypadku zadziałania automatycznej czujki dymu zględnie temperatury, wciśnięcia przycisku „Uruchomienie” w ręcznym przycisku oddymiania (RPO) lub wysterowania zewnętrznym sygnałem alarmowym np.: z centrali sygnalizacji pożaru (CSP). Funkcję przewietrzania realizuje się przy pomocy ręcznego przycisku przewietrzania (PP). Funkcję zamykania klap w sytuacji zagrożenia deszczem lub silnym wiatrem zapewnia automatyczna czujka pogodowa deszcz/wiatr (CDW).

Dane techniczne:
– napięcie zasilania: 230 VAC, 50Hz

– napięcie pracy: 21÷32VDC
– obciążalność prądowa: 2A, 8A, 16A, 24A, 32A, 40A, 48A
– linie dozorowe: 3 szt.
– liczba elementów w linii dozorowej: 10 szt.
– obudowa: stalowa, natynkowa, kolor RAL 7035
– stopień ochrony obudowy: IP 42, klasa klimatyczna: I
– współpraca z CSP oraz z systemami wizualizacji i nadzoru GEMOS oraz InPro-BMS
– aprobata techniczna, certyfikat zgodności, świadectwo dopuszczenia CNBOP

Dostępny typoszereg centralek

Nazwa Opis
AFG-2004/2A 1L1G (standard) centrala oddymiania 2A, 1 linia-1 grupa, bez współpracy z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/2A 1L1G-ZE

centrala oddymiania 2A, 1 linia-1 grupa, bez współpracy z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP

– sterowanie wyzwalaczem elektromagnetycznym impuls 24VDC

AFG-2004/8A 1L1G (standard) centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/8A 1L1G-120s

centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP

– sterowanie kurtyn dymowych, otwieranie kurtyny 120 sek.

AFG-2004/8A 1L1G-ZE

centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP

– sterowanie wyzwalaczem elektromagnetycznym impuls 20 sek. 24VDC

AFG-2004/8A 1L1G-WEN

centrala oddymiania 8A, 1 linia-1 grupa, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP

– sterowanie stycznikiem wentylatora 24VDC

AFG-2004/8A 1L2G (standard) centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/8A 1L2G-ZE

centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP

– sterowanie: 1G-siłownikami, 2G-wyzwalaczem elektromagnetycznym impuls 20 sek. 24VDC

AFG-2004/8A 1L2G-WEN

centrala oddymiania 8A, 1 linia-2 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP

– sterowanie: 1G-siłownikami, 2G-stycznikiem wentylatora 24VDC

AFG-2004/16A 1L2G (standard) centrala oddymiania 16A (2x8A), 1 linia-2 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/16A 1L2G-120s

centrala oddymiania 16A (2x8A), 1 linia-2 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP

– sterowanie kurtyn dymowych, otwieranie kurtyny 120 sek.

AFG-2004/16A 2L2G centrala oddymiania 16A (2x8A), 2 linie-2 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/24A 1L3G centrala oddymiania 24A (3x8A), 1 linia-3 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/24A 2L3G centrala oddymiania 24A (3x8A), 2 linie-3 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/24A 3L3G centrala oddymiania 24A (3x8A), 3 linie-3 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/32A 1L4G centrala oddymiania 32A (4x8A), 1 linia-4 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/32A 2L4G centrala oddymiania 32A (4x8A), 2 linie-4 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/32A 4L4G centrala oddymiania 32A (4x8A), 4 linie-4 grupy, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/40A 1L5G centrala oddymiania 40A (5x8A), 1 linia-5 grup, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/40A 3L5G centrala oddymiania 40A (5x8A), 3 linie-5 grup, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/40A 5L5G centrala oddymiania 40A (5x8A), 5 linii-5 grup, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/48A 1L6G centrala oddymiania 48A (6x8A), 1 linia-6 grup, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/48A 3L6G centrala oddymiania 48A (6x8A), 3 linia-6 grup, współpraca z SAP, obudowa stalowa, certyfikat i świadectwo CNBOP
AFG-2004/48A 6L6G centrala oddymiania 48A (6x8A), obudowa stalowa, 6 linii-6 grup, certyfikat i świadectwo CNBOP

 

Podstawowe urządzenia posiadamy na magazynie