Pasma świetlne dachowe

Pasma świetlne mają za zadanie zapewnić naturalne i równomierne doświetlenie różnego rodzaju pomieszczeń. Stosuje się je głównie w dużych obiektach przemysłowych takich jak: hale produkcyjne, magazyny, wiaty. Wykonanie pasm świetlnych w dachach pozwala ograniczyć konieczność stosowania światła sztucznego, co ma znaczący wpływa na samopoczucie i komfort ludzi przebywających w budynku oraz zmniejsza zużycie energii elektrycznej, pozwalając tym samym osiągnąć wymierne korzyści ekonomiczne.

Podstawą do stworzenia konstrukcji pasm są kształtowniki aluminiowe wypełnione płytami z poliwęglanu komorowego o grubości 10, 16 lub 20 mm. Współczynnik przenikania ciepła płyt poliwęglanowych wynosić powinien od 2,5 do 1,5 W/mK (wartość zależna od grubości, struktury oraz ilości komór w płycie). Konstrukcja może posiadać wypełnienia pasm w dwóch wariantach: słabo rozprzestrzeniającym ogień (SRO) bądź nierozprzestrzeniającym ognia (NRO).

Pasma świetlne mogą być dodatkowo wyposażone w klapy wentylacyjne lub klapy oddymiające (tzw. klapy dymowe).

Świetliki punktowe

Dobrym sposobem na doświetlenie wnętrza budynków naturalnym światłem słonecznym jest montaż świetlików dachowych. Montaż tego rodzaju rozwiązania bardzo dobrze sprawdzi się we wszystkich budynkach wymagających doświetlenia światłem słonecznym, w których nie jest możliwe zainstalowanie zwykłych okien. Kopuły świetlików punktowych wykonane są z materiału przepuszczającego światło (akrylu), dzięki czemu wnętrza są doświetlone równomiernie i naturalnie. Tego rodzaju rozwiązanie jest powszechnie stosowane w obiektach parterowych z dachem płaskim o niewielkim spadku, lecz także na stropodachach zlokalizowanych ponad ostatnią kondygnacją. Dobrze sprawdza się również na klatkach schodowych.

Doświetlanie pomieszczeń światłem naturalnym jest niezwykle ważne, ponieważ ma znaczący wpływ na samopoczucie i komfort osób przebywających w budynku. Im więcej punktów doświetlających, tym bardziej można ograniczać konieczność zastosowania sztucznego oświetlenia, co przekłada się na niższe zużycie energii elektrycznej i wymierne korzyści ekonomiczne. Aby dowiedzieć się więcej na temat rozwiązań dostępnych w naszej firmie, zapraszamy do kontaktu. Zapewniamy możliwość dopasowania indywidualnych rozwiązań.