Hydranty wewnętrzne

Do najważniejszych elementów instalacji przeciwpożarowej w budynkach wielkopowierzchniowych należą hydranty wewnętrzne. Są one podłączone bezpośrednio do systemu wodociągowego, co w sytuacji zagrożenia pożarowego zapewnia stały dopływ wody o odpowiednim ciśnieniu. Hydrant wewnętrzny posiada mosiężny zawór zapewniający szybkie zasilenie hydrantu, przy jednoczesnym ograniczeniu skutków szkodliwego dla instalacji uderzenia hydraulicznego. Na końcu przewód hydrantu wyposażony jest w prądownicę umożliwiającą skupienie strumienia wody na wybrany punkt bądź rozproszenie wody obszarowo.

Oferujemy szeroką gamę hydrantów wewnętrznych zaprojektowanych w różnych ciekawych konfiguracjach

Podstawowe hydranty dostępne na magazynie

 

Hydranty wewnętrzne – wymagania ogólne

Hydranty wewnętrzne umieszcza się na każdej kondygnacji budynku, przy drogach komunikacji ogólnej, a w szczególności przy wejściach głównych, przejściach, na korytarzach, na poddaszach, przy wyjściach ewakuacyjnych i wyjściach na przestrzeń otwartą. Długość węża oraz zasięg efektywnego rzutu wody (3-10 m) muszą obejmować całą powierzchnię budynku.
Według norm zawory odcinające muszą znajdować się na wysokości 1,35 m (+/-10 cm) od podłogi i powinny być umieszczone nasadą tłoczną do dołu oraz zamontowane w sposób pozwalający na łatwe przyłączenie węża, jak też otwieranie/zamykanie zaworu.
Jako urządzenia przeciwpożarowe hydranty wewnętrzne podlegają obowiązkowym przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym. Czynności te powinny być przeprowadzane zgodnie z normami i zaleceniami producenta, nie rzadziej niż raz do roku.