Czujka dymu

OSD23 OPTYCZNA CZUJKA DYMU

gniazdo OSD 23gniazdo OSD 23OSD 23

 

ZASTOSOWANIE - Optyczna czujka dymu OSD23 pracuje w liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej i przeznaczona jest do wykrywania obecności w powietrzu dymu będącego produktem spalania lub żarzenia typowych materiałów stanowiących elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia wnętrz.Czujka OSD23 jest przystosowana do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz. Czujka OSD23 współpracuje z gniazdami GNW12, GNW24, GNP18, GNA42.

BUDOWA - Czujka OSD 23 składa się z dwóch zasadniczych części: elektronicznej (tzw. korpus czujki), optyczno-dymowej (tzw. komora optyczna -koszyk).

ZASADA DZIAŁANIA - Proces pomiaru gęstości dymu polega na detekcji światła odbitego od cząstek dymu, który przedostaje się do wnętrza komory pomiarowej poprzez szczeliny w koszyku, oraz otwory w specjalnym labiryncie optycznym,uniemożliwiającym jednocześnie dostanie się światła oraz owadów do wnętrza komory pomiarowej. Konstrukcja komory pomiarowej ma na celu uodpornienie czujki OSD23 na zewnętrzne światło, owady i przypadkowe nieistotne smugi dymu np. papierosowego.Wnętrze komory jest oświetlane w odstępach 3 sekundowych silnymi błyskami światła podczerwonego wytworzonego przez specjalną laserującą diodę LED ustawioną pod takim kątem do osi detektora – diody PIN – aby bezpośrednio światło z diody nie oświetlało detektora. Stałe powtarzające się przekroczenie progu zadymienia komory pomiarowej powoduje przejście układu logicznego czujki w zatrzaskowy stan alarmowania. Układ logiczny czujki nie wprowadzi czujki w stan alarmu jeżeli przekroczenie progu zadymienia będzie jednorazowe. Wyłączenie czujki ze stanu alarmowania jest możliwe po całkowitym przedmuchaniu czujki i obniżeniu zasilania poniżej 2V na minimum 1sec.

ECO optyczna czujka dymu

eco 1eco 2

Zastosowanie:
optyczna czujka dymu EC01003 należy do serii czujek EC01000 firmy System Sensor. ECO1000 to rodzina czujników konwencjonalnych, które w wyniku zastosowania najnowszych technologii produkcyjnych cechuje funkcjonalność i niezawodność niespotykana w konkurencyjnych produktach. W czujkach EC01003 zastosowano czujnik fotoelektryczny ze zintegrowanym specjalnym obwodem analizującym (ASIC), co pozwala na szybkie i bezbłędne wykrywanie pożarów. Takie połączenie pozwala na znaczne wydłużenie okresów pomiędzy przeglądami serwisowymi, koniecznymi do wyczyszczenia czujki.

Dane techniczne:
- niski profil obudowy
– mały pobór prądu
– zasilanie 24VDC
– zdalny test alarmu za pomocą laserowego testera czujek

Osłona do czujek OZ-40-2

osłona czujki OZ-40-2osłona czujki dymu

Opis produktu:

Przeznaczona do zabezpieczania czujek, sygnalizatorów pożarowych lub innych urządzeń pasujących wymiarowo do kształtu osłony.

Zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Zastosowanie np.: w salach sportowych, piwnicach, strychach itp.

Dane techniczne:

 

Masa

OZ-40:   ~ 300g
OZ-40-2:   ~ 330g

Wymiary

OZ-40:  Ø 150 x 70mm
OZ-40-2:  Ø 150 x 90mm