Centralki

Centrala zamknięć ogniowych AFG 2

zamknięcia ogniowe 1 zamknięcia ogniowe

Zastosowanie:

– sterowanie zasilaniem blokad bram, drzwi przeciwpożarowych i przegród w systemach ochrony przeciwpożarowej

  • sterowanie zasilaniem blokady drzwi ewakuacyjnych, blokady bram

  • zasilanie i sterowanie innych urządzeń automatyki przemysłowej (np. zawory elektromagnetyczne) w instalacjach ochrony przed zagrożeniami chemicznymi, gazowymi, ekologicznymi itp.

  • tablo wskazuje i sygnalizuje stan otwarcia drzwi oraz pozwala na indywidualne sterowanie elementami wykonawczymi

Opis działania:

centrala zasila napięciem stałym 24V urządzenia wykonawcze (np. elektromagnesy, elektrozaczepy), które w zależności od zastosowania utrzymują drzwi (bramy) w pozycji otwartej (drzwi przeciwpożarowe) lub w pozycji zamkniętej (drzwi ewakuacyjne). Na skutek wymuszenia sygnałem alarmowym centrala zdejmuje napięcie z linii urządzeń wykonawczych i sygnalizuje stan alarmowy.

Dane techniczne:
– napięcie zasilania: 230VAC 50 Hz
-napięcie wyjściowe: 24VDC 500mA
-pobór mocy: 30W
-stopień ochrony obudowy: IP65
-obudowa: PC kolor szary
-masa: 3,5kg
– sterowanie z: CSP, przycisku ROP i czujki dymowej
– wyjścia bezpotencjałowe alarmu i awarii
– wyjście syreny 24VDC
– awaryjne podtrzymywanie zasilania: wbudowane 2
akumulatory 1,2Ah/12V
– aprobata techniczna, certyfikat zgodności CNBOP, świadectwo dopuszczenia CNBOP