Systemy odcięć ogniowych

System zamknięć ogniowych to bardzo istotny i ważny element ochrony pożarowej każdego budynku. Prawidłowo zaprojektowany i wykonany skutecznie chroni zarówno życie ludzkie jak i mienie przed zagrożeniami związanymi z powstaniem pożaru. Opisany system steruje drzwiami i bramami przeciwpożarowymi które pozwolą na odseparowanie od siebie stref pożarowych bez konieczności ciągłego otwierania utrudniającego swobodne przemieszczanie się zarówno osób jak i towarów.

Na system odcięć ogniowych składa się centralka sterująca, czujki dymu, przyciski alarmowe, sygnalizator akustyczny oraz zestaw elektrotrzymaczy przytrzymujących drzwi i bramy ppoż. Taki zestaw zapewnia nam bezpieczeństwo i skuteczną ochronę przeciwpożarową oraz jednocześnie komfortowe przemieszczanie się po budynku ponieważ drzwi (bramy) są w sposób ciągły otwarte. W przypadku alarmu następuje odcięcie zasilania do elektrotrzymaczy a wyposażone w samozamykacze drzwi automatycznie się zamykają. Dzięki temu stają się bariera utrudniającą rozprzestrzenianie się ognia i dymu do kolejnych stref pożarowych obiektu.

Bardzo istotnym elementem całego systemu jest elektrotrzymacz który należy dobrać odpowiednio tak, aby pewnie i mocno trzymał drzwi, bramy. Dzięki bardzo szerokiej gamie produktów w naszym asortymencie możemy zaproponować urządzenia do każdego rozwiązania.

Zapraszamy do bezpośredniego kontaktu w celu dobrania najlepszego rozwiązania!!

Dobierzemy dla Państwa najlepsze rozwiązanie z wykorzystaniem urządzeń zamknięć ogniowych tak, aby oferowane rozwiązanie było najkorzystniejsze zarówno pod względem ekonomicznym jak i technicznym.

UWAGA: W naszej ofercie znajdują się również wszystkie niezbędne urządzenia systemu zamknięć ogniowych tj:

centrale sterujące,

przyciski alarmowe,

czujniki dymu,

sygnalizatory akustyczne i optyczno-akutyczne,

elektrotrzymacze ścienne, podłogowe i uniwersalne,

puszki instalacyjne ppoż  

BARDZO KRÓTKIE TERMINY REALIZACJI

Podstawowe urządzenia elektryczne posiadamy na magazynie