System gaszenia aerozolem – gaszenie serwerowni

Aerozol Soli Potasu

Może być on klasyfikowany jako środek gaśniczy, który należy do kategorii suchych proszków, powszechnie stosowanych w gaśnicach przenośnych.Środki gaśnicze wykonane z soli potasowych (w skrócie „EA”) w postaci aerozolu zapewniają unikalny sposób gaszenia pożarów.Przez proces parowania substancja jest bardzo dobrze rozproszona w środowisku, a później, ze względu na kondensację tej samej substancji ogień gaśnie. Działanie gaśnicze aerozolu można wyjaśnić jako przerwanie autokatalizy ognia (innymi słowy – przerwanie łańcucha reakcji).

Ze względu na swój unikalny skład chemiczny aerozol może gasić pożary, nawet jeśli nie jest skierowany bezpośrednio na płomień.

Aerozol jest środkiem nieprzewodzącym prądu – dzięki czemu jest bezpieczny dla urządzeń elektrycznych.

Warto podkreślić że aerozol gaśniczy jest bezpieczny dla środowiska naturalnego, oraz nie przyczynia się w żaden sposób do niszczenia warstwy ozonowej.

Obszarów, w których zastosowanie mają aerozole gaśnicze jest wiele i są one zróżnicowane:

• Pomieszczenia ruchu elektrycznego

• Tunele kablowe, komory trafo

• Autobusy, Ciężarówki, maszyny rolnicze itp.

• Statki

• Kuchnie

• Kontenery automatyki kolejowej, nastawnie

• Archiwa dokumentów

• Budynki zabytkowe

• Zbiory muzealne

• Instalacje gaszenia w przemyśle

• Pomieszczenia data center

• Elektrownie wiatrowe

Szczególnie polecany do montażu w serwerowniach.

Wyniki badań potwierdzają, że okres użytkowania aerozolu wynosi co najmniej 20 lat.

Wielkość puszki z aerozolem dobierana jest indywidualnie w zależności od kubatury pomieszczenia.

 

Przykład zadziałania systemu